• İlan ve Reklam: 444 29 69

MADDE 1 – KONU :
Işbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya verdiği hizmeti, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.MADDE 2 – SÖZLEŞME KONUSU SATIŞ BİLGİLERİ :
Seri İlan’ın Yayınlanacağı Gazete :
Yayın Bölgesi :
İlanın Yayınlanacağı Bölüm :
İlanın Yayınlaancağı Gün :
İlanın Metni :
İlanın Ücreti :
Ödeme şekli:
Fatura Adresi :
Fatura Adresi:

MADDE 3 – GENEL HÜKÜMLER :
3-1 ALICI, Madde 4′ te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3-2 SATICI, sözleşme konusu hizmet, sağlam eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun girişleri eksiksiz tamamlandıysa ilanın gazetede yayınlanmasından sorumludur.

3-3 Hizmetin siparişinden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI sorumludur.

3-4 SATICI mücbir sebepler, hava muhalefeti, vb. doğal afet gibi sebelerden dolayı hizmeti yerine getiremezse durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu taktirde ALICI’nın siparişin iptal edilmesini veya engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi durumunda ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

3-5 İş bu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI’ya ulaştırılmasından sonra geçerlik kazanır.

3-6 Siparişleriniz, banka yada SATICI kredi kartı güvenlik birimi tarafından gerekli durumlarda veya kart sahibinin farklı olması durumunda, siparişleriniz ile ilgili onay alabilmek için kredi kartı sahibine, sistemlerinde kayıtlı bir telefon numarasından ulaşılamaz ise siparişinizi kredi kartı sahibinin güvenliğini sağlama amacı ile iptal edebilmekteyiz.

3-7 Her siparişte banka kayıtları ve bilgisayar IP numarası kayıt altına alınarak herhangi bir sahtekarlık durumunda savcılığa bildirilerek sorumlu IP sahibi hakkında sahtekarlık suçu ile hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI :
Hizmet siparişinin’den Cayma Hakkı, Tüm Türkiye Baskısı sipariş verdiyse ilan veya reklamın yayınından 1 gün önce saat 12:00’a, istanbul Baskısı sipariş verdiyse ilan veya reklamın yayınından 1 gün önce saat 17:00’ye, Diğer Bölgeler için sipariş verdiyse ilan veya reklamın yayınından 1 gün önce saat 12:00’a kadar 0212 511 00 17 nolu telefonla Müşteri Hizmetleri bildirerek kullanabilirler.

MADDE 5 – SİPARİŞ İPTALİ :
ALICI sözleşme konusu hizmet siparişinin iptalini Tüm Türkiye Baskısı sipariş verdiyse ilan veya reklamın yayınından 1 gün önce saat 12:00’a, istanbul Baskısı sipariş verdiyse ilan veya reklamın yayınından 1 gün önce saat 17:00’ye, Diğer Bölgeler için sipariş verdiyse ilan veya reklamın yayınından 1 gün önce saat 12:00’a kadar 0212 511 00 17nolu telefonla Müşteri Hizmetleri birimine bildirmek zorundadır. Bu Şartlar çerçevesinde gerçekleştirilen iptal işlemlerinden hizmet tutarı ALICI’ya aynen iade edilr.

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME :
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret bakanlığınca idare edilene kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI ve SATICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.